Västra Vägen 50

Granlo Hälsocentral samt apotek

Centralt i Granlo ligger Granlo Hälsocentral. Fastigheten hyrs av hälsocentralen samt Apoteket Lokatten. Byggnaden uppfördes ursprungligen 1973 på marken där det tidigare funnits en butiksbyggnad (som uppfördes 1961). Även då inhyrdes en hälsocentral och apotek. 1998 färdigställdes en omfattande ombyggnation av fastigheten som bl.a. resulterade i att fastigheten fick en ytterligare våning.

Fastighetsdata

Karta