Köpmangatan 20 & 22
Bankgatan 16
Trädgårdsgatan 19

Lokaler centralt

Fastigheten ligger centralt beläget i Sundsvall. Fastigheten består av lokaler av varierande storlekar samt en mindre antal lägenheter. Denna anrika fastighet uppfördes efter Sundsvallsbranden 1888. Enligt arkiven färdigställdes byggnaden 1890. På marken där byggnaden uppfördes stod det tidigare en tobaksfabrik med tillhörande utbyggnad.

Fastighetsdata

Karta